Elektromobilność

Wspieramy samorządy w realizacji celów wynikających z Programu Rozwoju Elektromobilności.

Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w opracowaniu analiz oraz strategii związanych z elektromobilnością. REFUNDA z sukcesem wspiera  jednostki samorządu terytorialnego w działaniach niezbędnych do realizacji polityki niskoemisyjnego transportu.

Zespół ekspertów REFUNDA ds. elektromobilności  oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych rozwiązań dla funkcjonowania sektora komunikacyjnego w samorządach.

Specjalizujemy się przede wszystkim w opracowaniu:

 • analiz kosztów i korzyści dotyczących wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • wniosków o dofinansowanie opracowania strategii rozwoju elektromobilności w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” z NFOŚiGW,
 • aktów prawa miejscowego ustanawiających strefy czystego transportu.

 

 

 • DOŚWIADCZENIE

  Zespół ekspertów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w dziedzinie transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, pomocy publicznej, funduszy europejskich, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i wielu innych. Zespół ten zrealizował ponad 200 projektów doradczych z terenu całej Polski między innymi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i spółek komunalnych.

 • WIEDZA

  Wykształcenie i wiedza to najważniejsza wartość zespołu REFUNDA. Trafne i przemyślane rozwiązania proponowane przez zespół REFUNDA są wynikiem wiedzy akademickiej ale i przede wszystkim – wiedzy rynkowej – zdobytej na przestrzeni wielu lat działania w branży. Wiedza stanowi przewagę konkurencyjną oraz jest głównym czynnikiem sukcesu i rozwoju zespołu REFUNDA.

 • KOMPLEKSOWOŚĆ

  W skład zespołu REFUNDA wchodzą radcy prawni, inżynierowie, ekonomiści i audytorzy których wiedza i doświadczenie pozwala proponować przemyślane i sprawdzone rozwiązania. Szerokie spektrum doświadczonych ekspertów oraz kompilacja wiedzy z różnych dziedzin umożliwia całościowe spojrzenie na problem a w efekcie jego kompleksowe rozwiązanie.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]