Strategia rozwoju elektromobilności

Refunda Sp. z o.o. oferuje jednostkom samorządu terytorialnego kompleksowe przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” (przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.),
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.) ,
  • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Na każdym etapie realizacji ściśle współpracujemy z samorządami, badamy stan istniejący oraz kompleksowo opracowujemy  plan wdrożenia elektromobilności uwzględniający konsultacje społeczne oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z wprowadzeniem bezemisyjnego transportu.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]