Strefy czystego transportu

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa  warunki tworzenia i funkcjonowania tzw. stref czystego transportu.

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu, na obszarze zwartej zabudowy można ustanowić strefę czystego transportu, do którego ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

REFUNDA zapewnia profesjonalne opracowanie projektu aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę czystego transportu. W ramach kompleksowej usługi:

  • przygotowujemy plany wytyczające granice obszaru strefy czystego transportu
  • opracowujemy sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu
  • określamy dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały
    o ustanowieniu strefy czystego transportu.

Zespół REFUNDA zapewnia pełne wsparcie dla gmin na każdym etapie opracowania uchwały dotyczącej wytyczenia strefy czystego transportu.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]