Fundusze UE i inne

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE I STUDIA WYKONALNOŚCI
REFUNDA opracowuje kompletne dokumentacje w celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej, EEA – Norway Grants (tzw. Norweski Mechanizm Finansowy), ze środków z programów ministerialnych oraz z NFOŚiGW, w tym przede wszystkim przygotowuje wnioski, studia wykonalności i biznesplany oraz inne niezbędne załączniki.

AUDYTY I ROZLICZANIE PROJEKTÓW / DOTACJI
REFUNDA przeprowadza audyty oraz rozlicza projekty współfinansowane z ww. źródeł zewnętrznych.

POMOC PUBLICZNA
REFUNDA przeprowadza analizy ryzyka występowania niedozwolonej pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – publicznych i optymalizuje je w zakresie minimalizacji ryzyka niedozwolonej pomocy publicznej.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe