Pomoc publiczna

Z sukcesem doradzamy organom publicznym i przedsiębiorcom otrzymującym pomoc publiczną

REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej zarówno dla organów i instytucji udzielających pomocy publicznej, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc z sektora gospodarki odpadami.

Zespół REFUNDA z sukcesem przeprowadza oceny występowania pomocy publicznej w projektach UE, a także testy prywatnego inwestora lub wierzyciela. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie tematyki pomocy publicznej w gospodarce odpadami w tym przede wszystkim:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej w ogólnym interesie gospodarczym (UOiG)
  • test prywatnego inwestora (test pomocy publicznej)
  • test prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej)
  • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark)
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków UE
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach dot. gospodarki odpadami  współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych-publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne)
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]