Rekompensaty

REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie audytów rekompensat, zrealizowaliśmy ponad 100 zleceń dotyczących audytu lub prognozy rekompensaty w tym również w branży gospodarki odpadami. Z sukcesem doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom w rozliczaniu oraz planowaniu rekompensat.

Oferujemy:

  • audyty ex – post rekompensat w gospodarce odpadami
  • prognozy ex -ante rekompensat w gospodarce odpadami
  • metodologie rozliczenia rekompensat
  • analizy zgodności z przepisami posiadanych metodologii oraz propozycje optymalizacji
  • doradztwo w zakresie dostosowania polityki rachunkowości spółek do metodologii rozliczania rekompensaty
  • analizy dot. wpływu przysporzeń otrzymywanych przez spółki (np. w formie podwyższenia kapitału zakładowego, dotacji lub dopłaty do kapitału) na poziom i rozliczenie rekompensaty
  • sporządzenie wycen rynkowych wartości udziałów w spółkach gospodarki odpadami na potrzeby obliczenia wartości ekwiwalentu dotacji brutto (wartości pomocy publicznej) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]