Modele in-house

Z sukcesem wdrażamy modele in-house w gospodarce odpadami. Zrealizowaliśmy blisko 100 projektów doradczych na rzecz spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem modeli in-house.

Oferujemy:

  • kompleksowe przygotowanie systemu gospodarki odpadami do funkcjonowania w modelu in-house
  • projekty umów o świadczenie usług publicznych (tzw. PSC lub umowy wykonawcze / powierzenia) w modelu in-house
  • kalkulacje rekompensat ex-ante (prognozy) na cały okres umowy powierzenia
  • komplety dokumentów dot. niezbędnych zmian w umowach/statutach spółek i innych dokumentach korporacyjnych, które mogą mieć wpływ na skuteczne wprowadzenie modelu in – house
  • przygotowanie uzasadnienia prawnego i faktycznego wyboru trybu „z wolnej ręki”
  • przygotowanie treści informacji do BIP o zamiarze zawarcia umowy powierzenia z wolnej ręki oraz treść zawiadomienia do Prezesa UZP – zgodnie z wymogami zmienionych przepisów PZP w zakresie stosowania trybu „z wolnej ręki”
  • kalkulacje współczynnika przychodowego działalności publicznej w stosunku do komercyjnej w celu ustalenia wartości proporcji (90/10)
  • przygotowanie zmian organizacyjnych w spółkach celem osiągnięcia wartości proporcji (90/10) działalności publicznej do niepublicznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zdolności do obsługi działalności komercyjnych
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]