Plany aglomeracji

Pomagamy gminom w opracowaniu lub dostosowaniu planu aglomeracji do wytycznych KZGW

REFUNDA zapewnia profesjonalne i kompleksowe doradztwo w przygotowaniu lub zmianie planu aglomeracji dla gmin. Warto określić na nowo prawidłowy obszar aglomeracji w swojej gminie, aby uniknąć kar, jak również móc aplikować o środki z UE.

W związku z koniecznością kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, gminy które w poprzednich latach powszechnie wpisywały do swoich planów aglomeracji obszary, które będą skanalizowane do końca 2015 roku, a które ostatecznie nie mają szansy realizacji zmuszone są dokonać rewizji swoich planów aglomeracji.

ZMIANA AGLOMERACJI

Zmiana planu aglomeracji i dostosowanie jej wielkości do przepisów unijnych oraz krajowych wytycznych KZGW stała się więc koniecznością. W przypadku braku zmiany aglomeracji gminy narażają się na możliwe kary oraz brak możliwości aplikowania o przyszłe środku unijne w działaniach dotyczących gospodarki wodno – ściekowej.

Zespół ekspertów REFUNDA oferuje w powyższym zakresie przygotowanie dla gmin kompleksowego wniosku do odpowiedniego Marszałka Województwa. Zespół specjalistów REFUNDA opracowuje zarówno części graficzne, jak i opisowe wniosków o zmianę planu aglomeracji i wyznacza na nowo granice aglomeracji w danej gminie zgodnie z wytycznymi KZGW oraz przepisami wynikającymi z aktów unijnych.

W ramach zmiany planu aglomeracji zespół REFUNDA uzasadnia także wielkość oraz sposób obliczenia wskaźnika tzw. Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla danej aglomeracji.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]