Pomoc publiczna

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna dla organów i instytucji publicznych.

REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej zarówno dla organów i instytucji udzielających wsparcia jakim jest pomoc publiczna, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc. Zespół REFUNDA z sukcesem przeprowadza również oceny występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy swojego zespołu, REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie złożonej tematyki jaką jest pomoc publiczna, w tym pomoc publiczna dla przedsiębiorców, którą bada się m.in. poprzez test pomocy publicznej.

Oferta REFUNDA w zakresie pomocy publicznej obejmuje przede wszystkim:

kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla sektora publicznego transportu zbiorowego (Rozporządzenie WE 1370/2007)

  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym
  • analizy dla przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację (pomoc publiczna dla przedsiębiorców)
  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej na badania i rozwój (R&D)
  • test prywatnego inwestora (test pomocy publicznej)
  • test prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej)
  • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark)
  • audyty rekompensat zarówno dla sektora publicznego transportu zbiorowego, jak i wszystkich przedsiębiorstw świadczących inne usługi publiczne jako podmioty in–house (tzw. podmioty wewnętrzne)
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne)

Poniżej prezentujemy wybrane usługi w zakresie pomocy publicznej

Analizy rekompensaty

Testy prywatnego inwestora i wierzyciela

Test Altmark

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]