Pomoc de minimis

Zespół REFUNDA doradza swoim Klientom w zakresie pomocy de minimis. Zgodnie z nowym unijnym Rozporządzeniem UE nr 1407/2013 limit pomocy de minimis został podniesiony do kwoty 200 tys. euro.

REFUNDA doradza Klientom jak i czy można zakwalifikować daną pomoc jako pomoc de minimis, czy nastąpiła tzw. kumulacja pomocy, a także czy podmiot w ogóle kwalifikuje się do objęcia go tego rodzaju pomocą.

W ramach doradztwa w tym zakresie zespół REFUNDA oblicza także odpowiedni ekwiwalent dotacji brutto (EDB), co pozwala uznać daną pomoc de minimis za „pomoc przejrzystą” i zwolnić z obowiązków notyfikacyjnych.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]