Rozporządzenie WE 1370/2007

Zespół REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie doradztwa dla branży transportu zbiorowego w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia WE 1370/2007. Specjaliści REFUNDA są autorami ponad 100 opracowań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007.

Klientami firmy REFUNDA są zarówno jednostki samorządu terytorialnego organizujące publiczny transport zbiorowy, jak również spółki publiczne oraz prywatne z sektora transportu zbiorowego.

W ramach kompleksowego doradztwa dotyczącego pomocy publicznej REFUNDA oferuje m.in.:

  • ocenia możliwość zastosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 w danej sytuacji
  • dokonuje weryfikacji lub przygotowuje od nowa akty bezpośredniego powierzenia świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego
  • weryfikuje lub przygotowuje nowe umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  • przygotowuje audyt rekompensaty i/lub prognozę rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usług publicznych
  • weryfikuje zasady rozdziału kosztów stosowane w przedsiębiorstwa uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1370/2007
  • przygotowuje analizy porównawcze operatorów /przewoźników
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]