Test Altmark

Orzeczenie w sprawie 280/00 Altmark Trans GmbH jest jednym z podstawowych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie pomocy publicznej wypłacanej w formie rekompensaty. Trudność tzw. testu Altmark polega na spełnieniu jego czwartego warunku, tj. wykazaniu, że pomoc publiczna udzielana danemu przedsiębiorstwu a tym samym poziom kosztów tego przedsiębiorstwa odpowiada poziomowi jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami potrzebnymi do spełnienia koniecznych wymogów z tytułu świadczenia danych usług publicznych.

W przypadku, gdy nie można zastosować przepisów dotyczących pomocy publicznej z Rozporządzenia WE 1370/2007 lub też pomocy udzielanej zgodnie z przepisami dotyczącymi usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zespół REFUNDA doradza przy spełnieniu ww. 4 warunku Altmark i „zaliczeniu” całego testu.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]