Usługi w ogólnym interesie gospodarczym

Zespół REFUNDA jest jednym z liderów w zakresie doradztwa w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy pakietu dokumentów dotyczących pomocy publicznej dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Zespół REFUNDA jest autorem ponad kilkudziesięciu opracowań dotyczących stosowania przepisów decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 TFUE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Klientami REFUNDA są zarówno jednostki samorządu terytorialnego zlecające swoim podmiotom „in house” świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym, jak również spółki publiczne świadczące tego rodzaju usługi. Są to między innymi usługi takie jak utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie letnie i zimowe ulic, utrzymanie zieleni miejskiej czy cmentarza komunalnego oraz inne.

W ramach kompleksowego doradztwa dotyczącego pomocy publicznej zespół REFUNDA:

  • ocenia możliwość zastosowania przepisów ww. decyzji Komisji Europejskiej w danej sytuacji
  • dokonuje weryfikacji lub przygotowuje od nowa akty bezpośredniego powierzenia świadczenia usługi (lub kilku usług) użyteczności publicznej
  • weryfikuje lub przygotowuje nowe umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie powierzonej usługi użyteczności publicznej
  • przeprowadza audyt rekompensaty i/lub przygotowuje prognozę rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usługi publicznej (lub kilku usług)
  • weryfikuje zasady rozdziału kosztów stosowane w przedsiębiorstwa uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z wymogami ww. decyzji Komisji Europejskiej
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]