Analizy porównawcze

REFUNDA oferuje opracowanie analiz porównawczych (analizy benchmarkingowe) kosztów funkcjonowania operatora wewnętrznego w publicznym transporcie zbiorowym w stosunku do innych, porównywalnych przedsiębiorstw transportowych w celu wyłączenia ryzyka udzielania niedozwolonej pomocy publicznej.

Analiza porównawcza wypełnia zapisy unijnego Rozporządzenia (WE) 1370/2007 w zakresie związanym z udzielaniem własnemu operatorowi dozwolonej pomocy publicznej w postaci rekompensaty (i innych przysporzeń), ale tylko w przypadku, gdy mamy pewność że jest to spółka dobrze zarządzana, mająca koszty na odpowiednim, średniorynkowym (czyli relatywnie niewysokim) poziomie. W innym przypadku istnieje domniemanie i ryzyko, że udzielamy tej spółce (operatorowi) niedozwolonej pomocy publicznej (nawet jeśli dotychczas przekazywane z budżetu wynagrodzenie jest niższe niż jej wykazywane koszty funkcjonowania i realizacji zlecanych usług).

Analiza porównawcza daje możliwość wskazania głównych grup kosztów (np. wynagrodzenia, utrzymanie taboru, paliwo, itp.) jakim należałoby się przyjrzeć celem ich ewentualnej, szczegółowej analizy i możliwej obniżki.

Szczegółowe dane do analiz porównawczych są uzyskiwane przez zespół REFUNDA bezpośrednio od wytypowanych spółek, a w razie braków w informacjach – wspomagane liczbami z publikacji branżowych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (dostępnych tylko dla swoich członków).

Analizy porównawcze zaleca się wykonywać w okresach co 2-3 lata, aby móc regularnie monitorować spółkę operatora i koszty jej funkcjonowania.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]