Analizy systemów i operatorów biletowych

REFUNDA oferuje opracowania w zakresie analiz ekonomicznych i opinii prawnych dotyczących systemów biletowych, jak i operatorów, którzy świadczą tego typu usługi.

REFUNDA posiada między innymi doświadczenie w analizach pozwalających na wykluczenie bądź potwierdzenie konieczności wszczęcia postępowania przetargowego na kontynuację usługi sprzedaży biletów w formie elektronicznej po zakończeniu umowy z obecnym wykonawcą – operatorem usługi.

REFUNDA posiada także wiedzę i praktykę w analizach, których przedmiotem jest rozstrzygnięcie czy podmioty konkurencyjne wobec dotychczasowego operatora systemu są w stanie złożyć Zamawiającemu ofertę w zakresie stworzenia systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, która byłaby zdecydowanie korzystniejsza od dotychczasowej oferty operatora, mimo kosztów wynikających z zakończenia współpracy z dotychczasowym operatorem.

REFUNDA oferuje również kompleksową pomoc przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na wybór operatora systemu biletowego, w tym m.in. przygotowuje wzory SIWZ i umów oraz uczestniczy w komisjach przetargowych, a także reprezentuje swoich Klientów przed KIO.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]