Audyt zarządczy

REFUNDA oferuje kompleksowe audyty zarządcze spółek komunikacyjnych, które mają charakter ekonomiczno-finansowy, prawno-podatkowy i organizacyjny. Zakres podstawowy takiego audytu zarządczego obejmuje przede wszystkim badanie ponoszonych kosztów, organizację pracy w przedsiębiorstwie a także audyt zawartych umów z kontrahentami w celu zobrazowania stanu funkcjonowania danej spółki.

Audyt zarządczy daje pełny obraz badanej spółki pod kątem jej funkcjonowania, w tym głównie ponoszonych kosztów, rentowności poszczególnych usług (publicznych i niepublicznych) oraz stanu organizacyjnego i prawnego firmy. Może on posłużyć jako materiał wyjściowy (sygnalizujący stan spółki, w tym także obszary problemowe) dla dalszych działań – reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych, choć te wymagają osobnego opracowania, w którym zostaną podane konkretne propozycje zmian i zadań do wykonania oraz budżet i możliwe do osiągnięcia dzięki tym działaniom oszczędności i obniżki kosztów.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]