Badania marketingowe

REFUNDA oferuje przeprowadzanie profesjonalnych badań marketingowych – ankietowych w komunikacji zbiorowej, które swym zakresem obejmują reprezentatywne grupy mieszkańców danego ośrodka, w tym także pasażerów. Badania te mogą dotyczyć wielkości i struktury popytu, więźby ruchu, preferencji komunikacyjnych badanej grupy, jak też postulatów transportowych (np. częstotliwości kursowania, punktualności, wygody, kosztu, dostępności, bezpośredniości i innych) oraz innych zagadnień transportowych.

Badania przeprowadzane przez zespół REFUNDA mogą być realizowane na zewnątrz – np. na przystankach, węzłach i ciągach komunikacyjnych, wewnątrz pojazdów komunikacji zbiorowej, a także bezpośrednio w gospodarstwach domowych (door-to-door).

Po zakończeniu badania, zespół REFUNDA zestawia i analizuje zebrane wyniki oraz przygotowuje ich prezentację w formie opisowo-graficznej.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]