Badania napełnień

REFUNDA oferuje kompleksowe badania napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej całej sieci lub też pomiary na wybranych liniach komunikacyjnych. Badania napełnień wykonywane są w określone, „reprezentatywne” pory roku i dni tygodnia oraz o porach dnia odpowiadającym rozkładom jazdy, w tym obejmującym pory szczytowe, pozaszczytowe i międzyszczytowe.

Badania napełnień wykonywane są najczęściej techniką wewnątrzpojazdową, gdzie badana jest ilość pasażerów wysiadających i wsiadających do pojazdu oraz określane jest tzw. napełnienie względne.

Po wykonaniu pomiarów sporządzana jest baza wyników, a następnie analiza i opisanie wyników badań. Powstaje także prezentacja wyników badań, w tym obrazuje się je w formie graficznej (wykresy). Na zlecenie Klienta możliwe są także komentarze i wnioski do wykonanych badań, które są sporządzane przez naszych inżynierów – specjalistów ds. transportu zbiorowego.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]