Badania struktury biletów

REFUNDA oferuje kompleksowe badania struktury biletowej oraz doradztwo w zmianach taryf.

Badania struktury biletowej przeprowadzane są przez uprzednio przeszkolonych ankieterów i odbywają się wewnątrz pojazdów danego operatora / przewoźnika. Zebrane dane są zestawiane, analizowane i przedstawiane w formie opisowo-graficznej.

Zespół REFUNDA doradza także w zmianach taryf w celu ich dostosowania do potrzeb pasażerów oraz możliwości organizacyjnych i finansowych zarówno Organizatora publicznego transportu zbiorowego, jak i samego Operatora.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]