Badania Tajemniczy Klient

REFUNDA kompleksowo przygotowuje i przeprowadza badania typu Tajemniczy Klient (Mystery Shopper / Secret Client) w transporcie zbiorowym, w tym w autobusach, tramwajach oraz w pociągach kolei w całej Polsce.

Głównym celem badania typu Tajemniczy Klient jest kontrola jakości obsługi klienta – pasażera, trwałe podniesienie jakości obsługi oraz analiza mocnych i słabych punktów obsługi przez pracowników danego przewoźnika w trakcie podróży danym środkiem transportu na wskazanych trasach / relacjach.

Dzięki zastosowaniu badania Tajemniczy Klient możliwe jest zweryfikowanie m.in. poziomu standardów obsługi, szybkości reakcji pracowników przewoźnika, sposobu zachowania personelu, czy jego wiedzy na temat oferty przewozowej.

Wyniki badania Tajemniczy Klient umożliwią stworzenie standardów, w tym i procedur odpowiedniej obsługi pasażera, organizację szkoleń oraz opracowanie systemów motywacyjnych i okresowych ocen pracowników (kierowców, motorniczych, konduktorów, sprzedawców i kontrolerów biletów, itp.).

Po przeprowadzeniu badania Tajemniczego Klienta zespół specjalistów REFUNDA przygotowuje raport oraz prezentuje jego wyniki, a także udziela rekomendacji co do dalszych działać swojemu Klientowi. Zespół REFUNDA, w oparciu o przeprowadzone badanie, jest w stanie przygotować również system motywacyjny dla pracowników, szkolenia, czy też opracować procedury dla właściwej obsługi pasażera.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]