Model transportowy

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowywanie modeli organizacji i funkcjonowania sieci transportowych w ramach publicznej komunikacji zbiorowej, w tym przede wszystkim planowanie i reorganizację układów transportowych, modelowanie linii i tras komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy.

Zespół inżynierów – specjalistów ds. transportu zbiorowego REFUNDA przygotowuje także propozycje zmian systemu taryfowego.

MODEL RUCHU

REFUNDA oferuje opracowywanie modeli ruchu, które pozwalają na sprawne zarządzanie komunikacją w mieście. Modele ruchu tworzone są na podstawie uprzednio przeprowadzanych badań zarówno ankietowych, jak i ruchu na ulicach miast.

Na podstawie modelu ruchu można przewidzieć konsekwencje zmian w organizacji  ruchu (np. zamknięciu ulic) czy budowy nowych osiedli mieszkaniowych i ich wpływu na ruch w mieście. Za pomocą modelu można stworzyć symulację, w jaki sposób ułoży się ruch w mieście po wprowadzeniu do danego obszaru miasta obsługi komunikacji miejskiej.

Model ruchu jest punktem wyjścia do kolejnych analiz dotyczących dróg w mieście i komunikacji miejskiej. Na jego podstawie opracowywana jest prognoza ruchu, która bywa niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na projekty transportowe, np. zakupu taboru czy modernizacji torowisk.

Model ruchu może być wykorzystywany także przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu, np. podczas zamykania ulic czy przy pracach planistycznych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]