Optymalizacja sieci transportowej

REFUNDA oferuje kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji sieci transportowych, w tym m.in. planowanie tras, układanie rozkładów jazdy oraz systemów taryfowych dopasowanych do potrzeb pasażerów, jak i możliwości organizacyjno-finansowych organizatora i operatora / przewoźnika.

Optymalizacja danej sieci transportowej poprzedzana jest badaniami terenowymi, w tym badaniami napełnień pojazdów oraz badaniami marketingowymi preferencji komunikacyjnych mieszkańców.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]