Pomoc publiczna

REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie doradztwa dla branży transportu zbiorowego w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia WE 1370/2007. Zespół specjalistów ds. transportu zbiorowego REFUNDA jest autorem ponad 100 opracowań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007.

Klientami REFUNDA są zarówno jednostki samorządu terytorialnego organizujące publiczny transport zbiorowy, jak również spółki publiczne oraz prywatne z sektora transportu zbiorowego.
W ramach kompleksowego doradztwa dotyczącego pomocy publicznej w tym zakresie REFUNDAoferuje m.in.:

  • ocenę możliwość zastosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 w danej sytuacji
  • weryfikację lub przygotowanie od nowa aktów bezpośredniego powierzenia świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego
  • weryfikację lub przygotowanie nowych wzorów /projektów umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  • audyt rekompensaty i/lub prognozę rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usług publicznych
  • weryfikację zasady rozdziału kosztów stosowane w przedsiębiorstwa uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1370/2007
  • przygotowanie analiz porównawczych (benchmarkingowych) operatorów / przewoźników
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]