Program restrukturyzacji

REFUNDA oferuje opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji (reorganizacji) spółek transportowych w zakresie ekonomiczno-finansowym, prawnym i organizacyjnym celem optymalizacji kosztów funkcjonowania i organizacji pracy.

Programy takie zawierają miedzy innymi audyt stanu obecnego, konkretne propozycji zmian i zadań  do wykonania (wraz z harmonogramem czasowym) oraz budżet (nakłady finansowe na zmiany). Przygotowany przez zespół specjalistów REFUNDA, w tym inżynierów transportu, ekonomistów i radców prawnych, program restrukturyzacji prowadzi do do osiągnięcia możliwych dzięki tym działaniom oszczędności i obniżki kosztów funkcjonowania danej spółki.

Podczas prac nad programem restrukturyzacji wymagana jest pełna i ścisła współpraca ze strony zarządu i wytypowanych przedstawicieli spółki.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]