Elektromobilność

Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w opracowaniu analiz oraz strategii związanych z elektromobilnością. REFUNDA, z sukcesem, wspiera jednostki samorządu terytorialnego w działaniach niezbędnych do realizacji polityki niskoemisyjnego transportu. Zespół ekspertów REFUNDA oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych rozwiązań dla funkcjonowania sektora komunikacyjnego w samorządach.

Specjalizujemy się w opracowaniu:

 • analiz kosztów i korzyści dotyczących wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • wniosków o dofinansowanie opracowania strategii rozwoju elektromobilności w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • aktów prawa miejscowego ustanawiających strefy czystego transportu.
 • Analiza kosztów i korzyści

  REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, obejmującą:

 • Transport

  Strategia rozwoju elektromobilności

  REFUNDA oferuje, jednostkom samorządu terytorialnego, kompleksowe przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

 • Wnioski

  Wnioski o dofinansowanie NFUŚIGW GEPARD II

  REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” na bezzwrotne dotacje dla samorządów na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz złożenie dokumentacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze stosownymi załącznikami.

  O bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz ich związki. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji można składać w terminie do 4 lutego 2019r.

  Celem programu jest wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności poprzez dotacje na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Wysokość dofinansowania

  Zapisy regulaminu konkursu NFOŚiGW przewidują iż, dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości:

  • dla miast małych (do 20 tys. mieszkańców) i średnich (od 20 do 100 tys. mieszkańców) do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 tys. zł,
  • w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.
  • w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.

  Jeden Wnioskodawca może złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, przy czym dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter

 • Elektromobilnosc

  Strefy czystego transportu

  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa warunki tworzenia i funkcjonowania tzw. stref czystego transportu.
  W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko, na obszarze zwartej zabudowy można ustanowić strefę czystego transportu, do którego ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

  Kompleksowa usługa

  REFUNDA zapewnia profesjonalne opracowanie projektu aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę czystego transportu. W ramach kompleksowej usługi:

  • przygotowujemy plany wytyczające granice obszaru strefy czystego transportu,
  • opracowujemy sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu,
  • określamy dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu.

  Zespół REFUNDA zapewnia pełne wsparcie dla gmin na każdym etapie opracowania uchwały dotyczącej wytyczenia strefy czystego transportu.

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter