Plan mobilności

REFUNDA oferuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności, Sustainable Urban Mobility Plan).

Plan

REFUNDA oferuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności, Sustainable Urban Mobility Plan) – dokumentu o charakterze strategicznym, mającym na celu zapewnienie mieszkańcom określonego obszaru jednego i spójnego, miejskiego systemu transportu. Priorytetem jest poprawa mobilności mieszkańców, jak i zaspokojenie potrzeb gospodarki w miastach i ich aglomeracyjnym otoczeniu. Nadrzędnym, długookresowym celem planu mobilności jest ogólna poprawa jakości życia w ośrodkach miejskich.

Plan mobilności jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o dotacje ze środków unijnych w wybranych Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) dla okresu programowania 2014-2020. Wybrane elementy planu mobilności są obligatoryjną częścią opracowywanych w miastach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które stanowią załącznik do wniosków unijnych.

Podstawowe założenia

Plan mobilności powinien spełniać podstawowe założenia, do których należą:

 • zapewnienie mieszkańcom równych opcji transportowych, aby mieli dostęp do wybranych, kluczowych celów swojej codziennej lub okazjonalnej podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
 • wzrost atrakcyjności danego ośrodka miejskiego i tym samym jego postrzegania jako interesującego miejsca do życia,
 • redukcja zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie nadmiernego hałasu,
 • redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii.

Zespół REFUNDA, tworząc plany mobilności miejskiej, wykorzystuje dotychczasowe, dobre i sprawdzone praktyki planistyczne, uwzględniając podstawowe zasady integracji, aktywnej partycypacji społecznej i oceny. Poszczególne strategie postępowania oraz działania, określane przez nasz zespół specjalistów, obejmują wszystkie rodzaje i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne środki transportu związane z pasażerami oraz z przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

Plany mobilności miejskiej opracowywane przez zespół REFUNDA wykazują następujące cechy:

 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty schemat wdrożenia,
 • podejście partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich rodzajów i form transportu dostępnych na danym obszarze,
 • integracja pozioma i pionowa,
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności,
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
 • uwzględnienie kosztów zewnętrznych dla wszystkich rodzajów i form transportu.

 

Korzyści, jakie przynosi opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej:

 • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego planem mobilności,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zmniejszenie kongestii (potocznie korków),
 • możliwość skutecznego aplikowania o środki unijne,
 • wybrane elementy planu mobilności stanowią część Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • ograniczanie kosztów funkcjonowania różnych rodzajów i form transportu,
 • tworzenie licznych korzyści ekonomicznych dla lokalnej gospodarki,
 • tworzenie nowoczesnych, multimodalnych rozwiązań,
 • lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym finansowych i ludzkich,
 • lepsze planowanie działań i ich integracja,
 • poprawa zdrowia mieszkańców poprzez niższą emisję gazów i hałasu,
 • ochrona środowiska naturalnego.

Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktuj się z nami

Newsletter