Strategia rozwoju gminy

Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby

Plan

Strategia rozwoju gminy / strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina (miejska lub wiejska) jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy.

Zespół ekspertów REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie strategii rozwoju gminy, która pozwoli na określenie najbardziej efektywnych działań mogących zapewnić dynamiczny rozwój ośrodka, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do zaangażowania mieszkańców dla podejmowania licznych aktywności społecznych.

Strategia rozwoju gminy określa ogół planowanych działań zmierzających do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych, a co za tym idzie do zrealizowania przyjętej misji gminy.

Ważną cechą strategii rozwoju gminy jest również budowanie wizerunku gminy, który poza byciem jej wizytówką, jest również źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, inwestorów i społeczności lokalnej.

Contact us

3H/36 Sikorskiego Street
Poland, Wrocław 53-659

tel. number: 0048 71 371 79 90
mobile: 0048 793 992 996
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

working hours: 8AM : 4PM

Contact us