Elektromobilność

Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w opracowaniu analiz oraz strategii związanych z elektromobilnością. REFUNDA, z sukcesem, wspiera jednostki samorządu terytorialnego w działaniach niezbędnych do realizacji polityki niskoemisyjnego transportu. Zespół ekspertów REFUNDA oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych rozwiązań dla funkcjonowania sektora komunikacyjnego w samorządach.

Specjalizujemy się w opracowaniu:

 • analiz kosztów i korzyści dotyczących wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • wniosków o dofinansowanie opracowania strategii rozwoju elektromobilności w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • aktów prawa miejscowego ustanawiających strefy czystego transportu.
 • Analiza kosztów i korzyści

  REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, obejmującą:

 • Transport

  Strategia rozwoju elektromobilności

  REFUNDA oferuje, jednostkom samorządu terytorialnego, kompleksowe przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

 • Wnioski

  Wnioski o dofinansowanie NFOŚiGW 

  REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programów ogłoszonych przez Narodowy  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo oraz UE na dotacje dla samorządów oraz złożenie dokumentacji do odpowiednich oragnów wraz ze stosownymi załącznikami.

 • Elektromobilnosc

  Strefy czystego transportu

  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa warunki tworzenia i funkcjonowania tzw. stref czystego transportu.
  W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko, na obszarze zwartej zabudowy można ustanowić strefę czystego transportu, do którego ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

  Kompleksowa usługa

  REFUNDA zapewnia profesjonalne opracowanie projektu aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę czystego transportu. W ramach kompleksowej usługi:

  • przygotowujemy plany wytyczające granice obszaru strefy czystego transportu,
  • opracowujemy sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu,
  • określamy dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu.

  Zespół REFUNDA zapewnia pełne wsparcie dla gmin na każdym etapie opracowania uchwały dotyczącej wytyczenia strefy czystego transportu.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 9.00-17.00
  kom. 793 992 996 w godz. 9.00-17.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami