Transport

Strategia rozwoju elektromobilności

REFUNDA oferuje, jednostkom samorządu terytorialnego, kompleksowe przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” (przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 roku),
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 roku),
  • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • Programu Priorytetowego Gepard, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Kompleksowe opracowanie planu

Na każdym etapie realizacji ściśle współpracujemy z samorządami, badamy stan istniejący oraz kompleksowo opracowujemy plan rozwoju elektromobilności uwzględniający także konsultacje społeczne, uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z wprowadzeniem bezemisyjnego transportu.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami