Puste_ulice

Modele in-house

Z sukcesem wdrażamy modele in-house w gospodarce odpadami. Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów doradczych na rzecz spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem modeli in-house.

Oferujemy:

  • kompleksowe przygotowanie systemu gospodarki odpadami do funkcjonowania w modelu in-house,
  • przygotowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych (tzw. PSC, umowy wykonawcze, umowy powierzenia) w modelu in-house,
  • wykonanie kalkulacji rekompensat ex-ante (prognozy) na cały okres umowy powierzenia,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej niezbędnych zmian w umowach lub statutach spółek oraz innych dokumentach korporacyjnych, które mogą mieć wpływ na skuteczne wprowadzenie modelu in-house, 
  • przygotowanie uzasadnienia prawnego i faktycznego wyboru trybu „z wolnej ręki”, 
  • przygotowanie treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej o zamiarze zawarcia umowy powierzenia „z wolnej ręki” oraz treści zawiadomienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – zgodnie z wymogami zmienionych przepisów Prawa Zamówień Publicznych w zakresie stosowania trybu „z wolnej ręki”, 
  • wykonanie kalkulacji współczynnika przychodowego działalności publicznej w stosunku do komercyjnej w celu ustalenia wartości proporcji,
  • przygotowanie zmian organizacyjnych w spółkach celem osiągnięcia wartości proporcji działalności publicznej do niepublicznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zdolności do obsługi działalności komercyjnych.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami