Odpady

Pomoc publiczna

Z sukcesem doradzamy organom publicznym i przedsiębiorcom otrzymującym pomoc publiczną.

REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej zarówno dla organów i instytucji udzielających pomocy publicznej, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc z sektora gospodarki odpadami. Zespół REFUNDA z sukcesem przeprowadza oceny występowania pomocy publicznej w projektach Unii Europejskiej, a także testy prywatnego inwestora lub wierzyciela.

Kompleksowe usługi

Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie tematyki pomocy publicznej w gospodarce odpadami w tym przede wszystkim:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej w ogólnym interesie gospodarczym (UOiG),
  • wykonanie testu prywatnego inwestora (test pomocy publicznej),
  • wykonanie testu prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej),
  • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark),
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków UE,
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach dot. gospodarki odpadami współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych-publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne).

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami