Plan gospodarki niskoemisyjnej

REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie lub aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Realizacją prac zajmuje się doświadczony zespół specjalistów REFUNDA, którym przewodzą inżynierowie.Plan

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań JST w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie gazów cieplarnianych.

REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie lub aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Realizacją prac zajmuje się doświadczony zespół specjalistów REFUNDA, którym przewodzą inżynierowie.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej powinno przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej oraz określać konkretne działania, które władze lokalne i sektory prywatne powinny podjąć, by osiągnąć te cele. Jego zakres tematyczny odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego.

 

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami