Plan mobilności

REFUNDA oferuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności, Sustainable Urban Mobility Plan).

Plan

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie planu zrównoważonej mobilności (plan mobilności, sustainable mobility plan) – dokumentu o charakterze strategicznym, mającym na celu zapewnienie mieszkańcom określonego obszaru jednego i spójnego systemu transportu. Stworzenie planu mobilności pozwala na poprawę mobilności mieszkańców, jak i zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w miastach i ich aglomeracyjnym otoczeniu.

Zespół specjalistów REFUNDA opracowuje zarówno miejskie plany mobilności, jak i lokalne plany mobilności, np. dla wybranych obszarów miejskich, firm czy instytucji.

Polecamy także poniższe publikacje opracowane przez zespół REFUNDA dotyczące samodzielnego opracowania planu mobilności lokalnej, które przygotowaliśmy na zlecenie Miasta Wrocławia.

Broszura zachęcająca do opracowania planów mobilności – „Po co Ci plan”

Poradnik wspierający samodzielne opracowanie planu mobilności – „Zrób to sam!”

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami

 • Plan

  Plan mobilności miejskiej

  REFUNDA oferuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności, Sustainable Urban Mobility Plan) – dokumentu o charakterze strategicznym, mającym na celu zapewnienie mieszkańcom określonego obszaru jednego i spójnego, miejskiego systemu transportu. Priorytetem jest poprawa mobilności mieszkańców, jak i zaspokojenie potrzeb gospodarki w miastach i ich aglomeracyjnym otoczeniu. Nadrzędnym, długookresowym celem planu mobilności jest ogólna poprawa jakości życia w ośrodkach miejskich.

  Plan mobilności powinien spełniać podstawowe założenia, do których należą:

  • zapewnienie mieszkańcom równych opcji transportowych, aby mieli dostęp do wybranych, kluczowych celów swojej codziennej lub okazjonalnej podróży,
  • poprawa bezpieczeństwa,
  • poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
  • wzrost atrakcyjności danego ośrodka miejskiego i tym samym jego postrzegania jako interesującego miejsca do życia,
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie nadmiernego hałasu,
  • redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii.

  Zespół REFUNDA, tworząc plany mobilności miejskiej, wykorzystuje dotychczasowe, dobre i sprawdzone praktyki planistyczne, uwzględniając podstawowe zasady integracji, aktywnej partycypacji społecznej i oceny. Poszczególne strategie postępowania oraz działania, określane przez nasz zespół specjalistów, obejmują wszystkie rodzaje i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne środki transportu związane z pasażerami oraz z przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

   Korzyści, jakie przynosi opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej:

  • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego planem mobilności,
  • zwiększenie mobilności mieszkańców,
  • zmniejszenie kongestii (potocznie korków),
  • możliwość skutecznego aplikowania o środki unijne,
  • wybrane elementy planu mobilności stanowią część Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
  • ograniczanie kosztów funkcjonowania różnych rodzajów i form transportu,
  • tworzenie licznych korzyści ekonomicznych dla lokalnej gospodarki,
  • tworzenie nowoczesnych, multimodalnych rozwiązań,
  • lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym finansowych i ludzkich,
  • lepsze planowanie działań i ich integracja,
  • poprawa zdrowia mieszkańców poprzez niższą emisję gazów i hałasu,
  • ochrona środowiska naturalnego.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Plan

  Plan mobilności lokalnej

  REFUNDA oferuje przedsiębiorstwom, organizacjom i instytucjom opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Lokalnej – dokumentu o charakterze strategicznym, mającym na celu przedstawienie zestawu kompleksowych rozwiązań zapewniających osobom dojeżdżającym do pracy/szkoły zasoby i zachęty do ograniczenia podróży prywatnym samochodem osobowym.

  Głównym zadaniem planu mobilności jest zmiana zachowań komunikacyjnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów/obszarów, przy jednoczesnym spełnianiu wszelkich wymagań z zakresu ochrony środowiska, efektywności ekonomicznej oraz równości społecznej.

  Plan mobilności lokalnej może zostać wykonany dla obiektów generujących wzmożony ruch, takich jak kompleksy biurowe lub naukowe, galerie handlowe czy urzędy. Plan mobilności lokalnej opracowuje się również dla wydzielonych obszarów miejskich oraz dla wydarzeń okazjonalnych o charakterze na przykład rozrywkowym (koncert) lub sportowym (mecz).

  Zespół REFUNDA, tworząc plany mobilności miejskiej, wykorzystuje dotychczasowe, dobre i sprawdzone praktyki planistyczne, uwzględniając podstawowe zasady integracji, aktywnej partycypacji społecznej i oceny. Poszczególne strategie postępowania oraz działania, określane przez nasz zespół specjalistów, obejmują wszystkie rodzaje i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne środki transportu związane z pasażerami oraz z przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

   Korzyści, jakie przynosi opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Lokalnej:

  • ograniczenie wydatków,
  • poprawa warunków dotarcia do danego miejsca,
  • poprawa relacji z otoczeniem,,
  • poprawa atrakcyjności obiektu/wydarzenia,
  • tworzenie nowoczesnych, multimodalnych rozwiązań,
  • lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym finansowych i ludzkich,
  • lepsze planowanie działań i ich integracja,
  • poprawa zdrowia mieszkańców poprzez niższą emisję gazów i hałasu,
  • ochrona środowiska naturalnego.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami