Plan

Plan mobilności miejskiej

REFUNDA oferuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności, Sustainable Urban Mobility Plan) – dokumentu o charakterze strategicznym, mającym na celu zapewnienie mieszkańcom określonego obszaru jednego i spójnego, miejskiego systemu transportu. Priorytetem jest poprawa mobilności mieszkańców, jak i zaspokojenie potrzeb gospodarki w miastach i ich aglomeracyjnym otoczeniu. Nadrzędnym, długookresowym celem planu mobilności jest ogólna poprawa jakości życia w ośrodkach miejskich.

Plan mobilności powinien spełniać podstawowe założenia, do których należą:

 • zapewnienie mieszkańcom równych opcji transportowych, aby mieli dostęp do wybranych, kluczowych celów swojej codziennej lub okazjonalnej podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
 • wzrost atrakcyjności danego ośrodka miejskiego i tym samym jego postrzegania jako interesującego miejsca do życia,
 • redukcja zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie nadmiernego hałasu,
 • redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii.

Zespół REFUNDA, tworząc plany mobilności miejskiej, wykorzystuje dotychczasowe, dobre i sprawdzone praktyki planistyczne, uwzględniając podstawowe zasady integracji, aktywnej partycypacji społecznej i oceny. Poszczególne strategie postępowania oraz działania, określane przez nasz zespół specjalistów, obejmują wszystkie rodzaje i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne środki transportu związane z pasażerami oraz z przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

 Korzyści, jakie przynosi opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej:

 • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego planem mobilności,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zmniejszenie kongestii (potocznie korków),
 • możliwość skutecznego aplikowania o środki unijne,
 • wybrane elementy planu mobilności stanowią część Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • ograniczanie kosztów funkcjonowania różnych rodzajów i form transportu,
 • tworzenie licznych korzyści ekonomicznych dla lokalnej gospodarki,
 • tworzenie nowoczesnych, multimodalnych rozwiązań,
 • lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym finansowych i ludzkich,
 • lepsze planowanie działań i ich integracja,
 • poprawa zdrowia mieszkańców poprzez niższą emisję gazów i hałasu,
 • ochrona środowiska naturalnego.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami