Plan

Plan mobilności lokalnej

REFUNDA oferuje przedsiębiorstwom, organizacjom i instytucjom opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Lokalnej – dokumentu o charakterze strategicznym, mającym na celu przedstawienie zestawu kompleksowych rozwiązań zapewniających osobom dojeżdżającym do pracy/szkoły zasoby i zachęty do ograniczenia podróży prywatnym samochodem osobowym.

Głównym zadaniem planu mobilności jest zmiana zachowań komunikacyjnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów/obszarów, przy jednoczesnym spełnianiu wszelkich wymagań z zakresu ochrony środowiska, efektywności ekonomicznej oraz równości społecznej.

Plan mobilności lokalnej może zostać wykonany dla obiektów generujących wzmożony ruch, takich jak kompleksy biurowe lub naukowe, galerie handlowe czy urzędy. Plan mobilności lokalnej opracowuje się również dla wydzielonych obszarów miejskich oraz dla wydarzeń okazjonalnych o charakterze na przykład rozrywkowym (koncert) lub sportowym (mecz).

Zespół REFUNDA, tworząc plany mobilności miejskiej, wykorzystuje dotychczasowe, dobre i sprawdzone praktyki planistyczne, uwzględniając podstawowe zasady integracji, aktywnej partycypacji społecznej i oceny. Poszczególne strategie postępowania oraz działania, określane przez nasz zespół specjalistów, obejmują wszystkie rodzaje i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne środki transportu związane z pasażerami oraz z przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

 Korzyści, jakie przynosi opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Lokalnej:

  • ograniczenie wydatków,
  • poprawa warunków dotarcia do danego miejsca,
  • poprawa relacji z otoczeniem,,
  • poprawa atrakcyjności obiektu/wydarzenia,
  • tworzenie nowoczesnych, multimodalnych rozwiązań,
  • lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym finansowych i ludzkich,
  • lepsze planowanie działań i ich integracja,
  • poprawa zdrowia mieszkańców poprzez niższą emisję gazów i hałasu,
  • ochrona środowiska naturalnego.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami