Doradctwo

Pomoc publiczna

Zespół REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej zarówno dla organów i instytucji udzielających wsparcia w postaci pomocy publicznej, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc. Z sukcesem przeprowadzamy także oceny występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespół REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie złożonej tematyki, jaką jest pomoc publiczna, w szczególności pomoc publiczna dla przedsiębiorców, którą bada się m.in. poprzez test pomocy publicznej.

Oferta

W zakresie pomocy publicznej REFUNDA oferuje:

  • przygotowanie kompleksowego wniosku do marszałka województwa,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla sektora publicznego transportu zbiorowego (Rozporządzenie WE 1370/2007),
  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym,
  • analizy dla przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację (pomoc publiczna dla przedsiębiorców),
  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej na badania i rozwój (R&D),
  • test prywatnego inwestora (test pomocy publicznej),
  • test prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej),
  • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark),
  • audyty rekompensat zarówno dla sektora publicznego transportu zbiorowego, jak i wszystkich przedsiębiorstw świadczących inne usługi publiczn, jako podmioty in–house (tzw. podmioty wewnętrzne),
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne).

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 9.00-17.00
kom. 793 992 996 w godz. 9.00-17.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami

Newsletter