Analiza

Analiza rekompensaty

REFUNDA jest krajowym liderem rynku audytu rekompensat. Nasz zespół uczestniczył w ponad 100 projektach doradczych obejmujących audyt rekompensaty zrealizowanych na rzecz organów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek otrzymujących rekompensatę. REFUNDA pracuje zarówno w ramach jednostkowych zleceń, jak i stałej rocznej lub wieloletniej umowy. Specjalizujemy się w audytach rekompensaty w branży gospodarki odpadami, sporcie i rekreacji.

Kompleksowa analiza kosztów

W ramach audytu rekompensaty zespół REFUNDA dokonuje kompleksowej analizy kosztów uzasadnionych i związanych z powierzoną publiczną działalnością, przychodów pomniejszających rekompensatę oraz ocenia rachunkowość podmiotu otrzymującego rekompensatę z punktu widzenia odpowiedniego rozdziału części publicznej od niepublicznej.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami