Analiza

Pomoc de minimis

Zgodnie z nowym unijnym Rozporządzeniem UE nr 1407/2013 limit pomocy de minimis został podniesiony do kwoty 200 tys. euro.

Doradztwo klientom

Zespół REFUNDA doradza Klientom, jak i czy można zakwalifikować daną pomoc, jako pomoc de minimis, czy nastąpiła tzw. kumulacja pomocy, a także czy podmiot w ogóle kwalifikuje się do objęcia tego rodzaju pomocą. Obliczamy także odpowiedni ekwiwalent dotacji brutto (EDB), co pozwala uznać daną pomoc de minimis za „pomoc przejrzystą” i zwolnić z obowiązków notyfikacyjnych.

 

 

 

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami