Analiza

Rozporządzenie WE 1370/2007

Zespół REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie doradztwa dla branży transportu zbiorowego w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia WE 1370/2007.

Nasi specjaliści są autorami ponad 100 opracowań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 przygotowanych zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego organizujących publiczny transport zbiorowy, jak również spółek publicznych oraz prywatnych z sektora transportu zbiorowego.

Kompleksowe doradztwo

W ramach kompleksowego doradztwa w zakresie pomocy publicznej REFUNDA oferuje:

  • ocenę możliwości zastosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 w danej sytuacji,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych akt bezpośredniego powierzenia świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • wykonanie audytu rekompensaty i/lub prognozy rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usług publicznych,
  • weryfikację zasad rozdziału kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1370/2007,
  • przygotowanie analizy porównawcze operatorów/przewoźników.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami