Analiza

Test prywatnego inwestora i wierzyciela

Test prywatnego inwestora jest instrumentem służącym do określenia czy dane działanie państwa stanowi, czy też nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej i sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy inwestor prywatny, w podobnej sytuacji, zachowałaby się tak samo jak organ władzy publicznej. Przeprowadzenie testu prywatnego inwestora jest skomplikowanym i multidyscyplinarnym procesem, wymagającym porównania warunków badanej transakcji kapitałowej z innymi podobnymi sytuacjami w jakie zaangażowane są lub mogły być firmy prywatne. 

Drugim rodzajem testu zachowań władzy publicznej i oceny pomocy publicznej jest test prywatnego wierzyciela. Zespół REFUNDA z powodzeniem doradza zarówno spółkom, które uzyskały korzyść od organu publicznego, jak i stronie publicznej, w ocenie i ewentualnej notyfikacji pomocy udzielonej w tej formie. Test prywatnego wierzyciela ma na celu wykazanie czy państwo, występujące w roli wierzyciela, zachowuje się jak prywatna instytucja nastawiona na zysk. Innymi słowy czy na przykład umarzając dane zobowiązanie (podatkowe, wynikające z kar umownych, inne) działa w sposób w jaki działałby prywatny podmiot występujący z pozycji wierzyciela.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami