Analiza

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym

REFUNDA jest jednym z liderów w zakresie doradztwa w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy pakietu dokumentów dotyczących pomocy publicznej dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Nasz zespół stworzył ponad kilkadziesiąt opracowań dotyczących stosowania przepisów decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Kompleksowe doradztwo

Klientami REFUNDA są jednostki samorządu terytorialnego zlecające swoim podmiotom „in house” świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym, jak również spółki publiczne świadczące tego rodzaju usługi. Do tego rodzaju usług należą: utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie letnie i zimowe ulic, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie cmentarza komunalnego, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapewnienie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W ramach kompleksowego doradztwa dotyczącego pomocy publicznej zespół REFUNDA oferuje:

  • ocenę możliwość zastosowania przepisów ww. decyzji Komisji Europejskiej w danej sytuacji,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych akt bezpośredniego powierzenia świadczenia usługi (lub kilku usług) użyteczności publicznej,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie powierzonej usługi użyteczności publicznej,
  • przeprowadzenie audytu rekompensaty i/lub przygotowanie prognoz rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usługi publicznej (lub kilku usług),
  • weryfikację zasad rozdziału kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z wymogami ww. decyzji Komisji Europejskiej.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami