Strategia rozwoju gminy

Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby

Plan

Strategia rozwoju gminy / strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina (miejska lub wiejska) jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy.

Zespół ekspertów REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie strategii rozwoju gminy, która pozwoli na określenie najbardziej efektywnych działań mogących zapewnić dynamiczny rozwój ośrodka, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do zaangażowania mieszkańców dla podejmowania licznych aktywności społecznych.

Strategia rozwoju gminy określa ogół planowanych działań zmierzających do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych, a co za tym idzie do zrealizowania przyjętej misji gminy.

Ważną cechą strategii rozwoju gminy jest również budowanie wizerunku gminy, który poza byciem jej wizytówką, jest również źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, inwestorów i społeczności lokalnej.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami