Transport

Koncesja na usługi

REFUNDA kompleksowo wspiera swoich Klientów w zagadnieniach związanych z przygotowaniem i udziałem w postępowaniach, w których możliwa jest do zastosowania koncesja na usługi realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jednym z trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego jest stosowanie przepisów Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Oferujemy pełne wsparcie

Oferujemy pełne wsparcie dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin, powiatów i województw przy przeprowadzaniu postępowania koncesyjnego na usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

Koncesja na usługi, jako jeden z możliwych trybów zawarcia umowy na usługi publicznego transportu zbiorowego, jest trybem szczególnie dedykowanym w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Usługi doradcze zespołu REFUNDA obejmują w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w przygotowaniu i wdrożeniu usługi publicznego transportu zbiorowego w ramach zawarcia umowy koncesji na usługi z wybranym przewoźnikiem lub kilkoma przewoźnikami,
 • dokonanie pełnej analizy ekonomicznej, technicznej i prawnej zadania zapewnienia swoim mieszkańcom transportu zbiorowego, gdzie planowana jest do przeprowadzenia koncesja na usługi,
 • przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji usługi koncesyjnej,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej, ekonomicznej oraz technicznej do prowadzenia negocjacji w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi transportu zbiorowego oraz doradztwo przy wyborze najlepszego koncesjonariusza dla gmin, powiatów i województw

Koncesja na usługi to tryb wymagający podjęcia konkretnych działań, które kompleksowo obsługuje zespół specjalistów REFUNDA:

 1. opracowanie i przygotowanie ogłoszenia o koncesji, z zawartym opisem potrzeb i wymagań, które potencjalni oferenci muszą spełniać, aby przystąpić do postępowania,
 2. ocena złożonych przez potencjalnych oferentów wniosków i analiza czy spełniają oni postawione w ogłoszeniu warunki,
 3. negocjacje i omówienie zakresu koncesji (aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych) z potencjalnymi oferentami, którzy spełnili wymagania postawione na etapie ogłoszenia o koncesji,
 4. sporządzenie protokołu z negocjacji,
 5. korekta opisu potrzeb i wymagań w celu opracowania ostatecznego opisu przedmiotu koncesji,
 6. opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu koncesji, w tym także wzoru umowy koncesji na usługi oraz pozostałych niezbędnych załączników,
 7. przygotowanie i wystosowanie zaproszenia do złożenia ofert,
 8. ocena złożonych ofert,
 9. zawarcie umowy koncesyjnej (koncesja na usługi).

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami