Transport

Model transportowy

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie modeli organizacji i funkcjonowania sieci transportowych w ramach publicznej komunikacji zbiorowej, w tym planowanie i reorganizację układów transportowych, modelowanie linii i tras komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy.

Zespół inżynierów – specjalistów ds. transportu zbiorowego REFUNDA przygotowuje także propozycje zmian systemu taryfowego.

Opracowanie modeli ruchu

REFUNDA oferuje opracowanie modeli ruchu, które pozwalają na sprawne zarządzanie komunikacją w mieście. Modele ruchu tworzone są na podstawie uprzednio przeprowadzanych badań ankietowych, jak i ruchu na ulicach miast. Na ich podstawie można przewidzieć konsekwencje zmian w organizacji ruchu (np. zamknięciu ulic) czy budowy nowych osiedli mieszkaniowych i ich wpływu na ruch w mieście. Za pomocą modelu można stworzyć symulację, w jaki sposób ułoży się ruch w mieście po wprowadzeniu do danego obszaru miasta obsługi komunikacji miejskiej.

Model ruchu jest punktem wyjścia do kolejnych analiz dotyczących dróg w mieście i komunikacji miejskiej. Na jego podstawie opracowywana jest prognoza ruchu, która jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na projekty transportowe, np. zakupu taboru czy modernizacji torowisk. Model ruchu może być wykorzystywany przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu, np. podczas zamykania ulic czy przy pracach planistycznych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami