Transport

Analizy porównawcze

REFUNDA oferuje opracowanie analiz porównawczych (analizy benchmarkingowe) kosztów funkcjonowania operatora wewnętrznego w publicznym transporcie zbiorowym w stosunku do innych, porównywalnych przedsiębiorstw transportowych w celu wyłączenia ryzyka udzielania niedozwolonej pomocy publicznej.

Analiza porównawcza daje możliwość wskazania głównych grup kosztów (np. wynagrodzenia, utrzymanie taboru, paliwo, itp.) jakim należałoby się przyjrzeć celem ich ewentualnej, szczegółowej analizy i możliwej obniżki.

Na czym polega i jak działa w praktyce?

Analiza porównawcza wypełnia zapisy unijnego Rozporządzenia (WE) 1370/2007 w zakresie związanym z udzielaniem własnemu operatorowi dozwolonej pomocy publicznej w postaci rekompensaty (i innych przysporzeń), ale tylko w przypadku, gdy mamy pewność że jest to spółka dobrze zarządzana, mająca koszty na odpowiednim, średniorynkowym (czyli relatywnie niewysokim) poziomie. W innym przypadku istnieje domniemanie i ryzyko, że udzielamy tej spółce (operatorowi) niedozwolonej pomocy publicznej (nawet jeśli dotychczas przekazywane z budżetu wynagrodzenie jest niższe niż jej wykazywane koszty funkcjonowania i realizacji zlecanych usług).

Szczegółowe dane do analiz porównawczych są uzyskiwane przez zespół REFUNDA bezpośrednio od wytypowanych spółek, a w razie braków w informacjach – wspomagane liczbami z publikacji branżowych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (dostępnych tylko dla członków izby).

Analizy porównawcze zaleca się wykonywać w okresach co 2-3 lata, aby regularnie monitorować spółkę operatora i koszty jej funkcjonowania.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami