Transport

Analiza systemów i operatorów biletowych

REFUNDA oferuje opracowania w zakresie analiz ekonomicznych i opinii prawnych dotyczących systemów biletowych, jak i operatorów, którzy świadczą tego typu usługi.

Nasz zespół posiada doświadczenie w analizach pozwalających na wykluczenie bądź potwierdzenie konieczności wszczęcia postępowania przetargowego na kontynuację usługi sprzedaży biletów w formie elektronicznej po zakończeniu umowy z obecnym wykonawcą – operatorem usługi.

Oferujemy kompleksową pomoc

Zespół REFUNDA posiada wiedzę i praktykę w analizach, których przedmiotem jest rozstrzygnięcie czy podmioty konkurencyjne wobec dotychczasowego operatora systemu są w stanie złożyć zamawiającemu ofertę w zakresie stworzenia systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, która byłaby zdecydowanie korzystniejsza od dotychczasowej oferty operatora, mimo kosztów wynikających z zakończenia współpracy z dotychczasowym operatorem.

REFUNDA oferuje kompleksową pomoc przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na wybór operatora systemu biletowego, w tym przygotowuje wzory SIWZ i umów oraz uczestniczy w komisjach przetargowych, a także reprezentuje swoich klientów przed KIO.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami