Transport

Audyt zarządczy

REFUNDA oferuje kompleksowe audyty zarządcze spółek komunikacyjnych o charakterze ekonomiczno-finansowym, prawno-podatkowym i organizacyjnym. Zakres podstawowy audytu zarządczego obejmuje badanie ponoszonych kosztów, organizację pracy w przedsiębiorstwie, a także audyt zawartych umów z kontrahentami w celu zobrazowania stanu funkcjonowania spółki.

Audyt zarządczy daje pełny obraz badanej spółki pod kątem jej funkcjonowania, w tym głównie ponoszonych kosztów, rentowności poszczególnych usług publicznych i niepublicznych oraz stanu organizacyjnego i prawnego firmy.

Dlaczego warto?

Może on posłużyć, jako materiał wyjściowy (sygnalizujący stan spółki, w tym obszary problemowe) dla dalszych działań – reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Te wymagają osobnego opracowania, w którym zostaną podane konkretne propozycje zmian i zadań do wykonania oraz budżet i możliwe do osiągnięcia dzięki tym działaniom oszczędności i obniżki kosztów.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami