Transport

Badania marketingowe

REFUNDA oferuje przeprowadzenie profesjonalnych badań marketingowych – ankietowych w komunikacji zbiorowej, które swym zakresem obejmują reprezentatywne grupy mieszkańców danego ośrodka, w tym również pasażerów.

Badania mogą dotyczyć wielkości i struktury popytu, więźby ruchu, preferencji komunikacyjnych badanej grupy, jak też postulatów transportowych (np. częstotliwości kursowania, punktualności, wygody, kosztu, dostępności, bezpośredniości i innych) oraz innych zagadnień transportowych.

Jak to wygląda?

Badania przeprowadzane przez zespół REFUNDA mogą być realizowane na zewnątrz np. na przystankach, węzłach i ciągach komunikacyjnych, wewnątrz pojazdów komunikacji zbiorowej, a także bezpośrednio w gospodarstwach domowych (door-to-door).

Po zakończeniu badania, zespół REFUNDA zestawia i analizuje zebrane wyniki oraz przygotowuje ich prezentację w formie opisowo-graficznej.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami