Transport

Badania napełnień

REFUNDA oferuje kompleksowe badania napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej całej sieci lub pomiary na wybranych liniach komunikacyjnych.

Prace badawcze wykonywane są w określone, „reprezentatywne” pory roku i dni tygodnia oraz o porach dnia odpowiadającym rozkładom jazdy, w tym obejmującym pory szczytowe, pozaszczytowe i międzyszczytowe.

Jak wygląda proces?

Badania napełnień wykonywane są najczęściej techniką wewnątrzpojazdową, gdzie weryfikowana jest ilość pasażerów wysiadających i wsiadających do pojazdu oraz określane jest tzw. napełnienie względne. Po wykonaniu pomiarów sporządzana jest baza wyników, a następnie ich analiza i opis wyników badań, które prezentowane są również w formie graficznej (wykresy).

Na zlecenie Klienta przygotowujemy komentarze i wnioski do wykonanych badań, które są sporządzane przez naszych inżynierów – specjalistów ds. transportu zbiorowego.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami