Transport zbiorowy

Zespół specjalistów REFUNDA zrealizował ponad 100 projektów doradczych dla branży transportu zbiorowego w całej Polsce. Posiadamy doświadczony zespół specjalistów – inżynierów, ekonomistów, audytorów i radców prawnych.

REFUNDA jest aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Uczestniczymy w zjazdach, komisjach i konferencjach, a artykuły ekspertów REFUNDA ukazują się na łamach dwumiesięcznika Biuletynu Komunikacji Miejskiej IGKM.

 • Transport

  Rentowność linii

  Zespół REFUNDA, przy wsparciu radców prawnych MDS Kancelaria, służy zamawiającym wszechstronną pomocą w bezpiecznym oraz efektywnym prowadzeniu postępowań przetargowych.

  Wykonawcom natomiast oferujemy pełne wsparcie w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne, korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentację przez KIO oraz sądami powszechnymi.

  W ramach praktyki zamówień publicznych związanych z publicznym transportem zbiorowym REFUNDA doradza w postępowaniach dotyczących:

  • kontraktowania przez organizatorów usług publicznego transportu zbiorowego,
  • dostawy taboru,
  • dostawy pozostałej infrastruktury transportowej.

  REFUNDA oferuje Zamawiającym:

  • ustalenie i przygotowanie warunków udziału w postępowaniu,
  • przygotowanie i publikację ogłoszeń o zamówieniu,
  • przygotowanie pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
  • kompleksowe doradztwo na etapie oceny ofert oraz wyjaśnień treści SIWZ,
  • uczestnictwo w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych,
  • zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi.


  REFUNDA oferuje Wykonawcom:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • złożenie wniosków o zmianę treści SIWZ oraz odwołań wobec postanowień SIWZ,
  • analizy i opinie dotyczące zagadnień prawa zamówień publicznych,
  • ocenę złożonych ofert konkurencji w postępowaniu,
  • pełne doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań i zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami